Tuesday, December 22, 2009

SUNAN FITRAH


Apakah yang dimaksudkan dengan sunan fitrah? Sunan Fitrah ada yang menyatakan ianya perkara-perkara sunat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sebenarnya Sunan Fitrah ini pelbagai, bahkan ada yang diwajibkan untuk dilaksanakan. Sebagai penjelasan lanjut, saya akan memperjelaskan apakah yang dimaksudkan dengan sunan fitrah dan adab-adabnya agar dapat dimanfaatkan dan diamalkan oleh semua. Disana terdapat hadis yang pelbagai kedudukannya samada sahih, hasan atau daif. Walau apa jua kedudukan sanadnya, ianya tidaklah sampai ke tahap mauduk (palsu). Oleh itu, ke semua amalan ini adalah baik dan sangat dituntut di dalam Islam.


Fitrah ialah kejadian, atau asal bagi agama, yang dimaksudkan ialah adab di dalam agama, atau sunnah. Perkara-perkara fitrah terlalu banyak. Sebahagian hadis mengatakan lima, sebahagian hadis pula menyatakan sepuluh. Iaitu kebanyakannya sepuluh, bahkan ianya tidak tertumpu kepada sepuluh. Di dalam riwayat Imam Muslim: “sepuluh daripada fitrah”. Iaitu yang akan disebutkan hanyalah sepuluh sedangkan di sana terdapat selebihnya.

Amar bin Yasir meriwayatkan: sesungguhnya Nabi SAW bersabda: “Fitrah itu adalah sepuluh: Berkumur, menyucikan hidung, bersugi, mencukur misai, memotong kuku, membasuh celahan jari jemari, mencabut bulu ketiak, menyuci menggunakan air, khatan, dan mencukur bulu ari-ari”. (Riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Ibn Majah dengan sanad yang doif).

Saidatina Aisyah pula meriwayatkan: Sabda Nabi SAW: “10 perkara fitrah: mencukur misai, menyimpan janggut, bersugi, meletakan air ke dalam hidung, memotong kuku, membasuh celahan jari jemari, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu ari-ari, menggunakan air ketika beristinjak.” (Riwayat Imam Musim, Abu Daud, Ibn Majah, Imam Ahmad, Baihaqi). Imam Nawawi menyatakan daripada 10, mudah-mudahan daripadanya berkhatan, bahkan ianya aula. (Minhaj Syarah Sahih Muslim).


Abu Hurairah r.a. pula meriwayatkan: sabda Nabi SAW: “Fitrah itu 5: berkhatan, mencukur ari-ari, mencukur misai, memotong kuku, dan mecabut bulu ketiak”. (Riawayat Bukhari, Muslim dan Ashabul Sunan).

Berdasarkan daripada hadis-hadis yang disebutkan saya akan menerangkan beberapa sunat-sunat dan adab-adab secara ringkas:

1. Berkumur: iaitu membasuh mulut dengan air, diterangkan pada bab sunat-sunat wuduk.

2.Istinsyaq: iaitu membasuh hidung dengan menggunakan air,

3. Bersugi: merupakan sunat yang dituntut (muakkad).

4. Mencukur misai: merupakan sunnah berdasarkan 2 hadis yang telah lepas dan hadis Zaid bin Arqam r.a.: Sabda Nabi SAW: “Sesiapa yang tidak pernah mencukurnya maka ia bukan dari kalangan kami”. (Riwayat Tirmizi, Hadis Hasan Sahih).

Cara memotong misai ialah dengan mengambil sebahagian daripadanya lalu digunting sehingga meninggalkan apa yg berada di bahagian atas bibir dan tidak mencukur daripada asalnya sepertimana yang diriwayatkan Ibn Abbas r.a. lalu berkata: “Adalah Nabi SAW menggunting sebahagian lebihan misainya”. (Riwayat Tirmizi). Baginda pun bersabda: “Adalah Saidina Ibrahim Khalilurrahman melakukannya”. (Riwayat Imam Bukhari dan Muslim). Juga terdapat juga satu riwayat lain: “guntinglah misai”. Demikian dipinggir bibir dan mulut. Dan disunatkan sewaktu menggunting misaim dengan memulakan dengan sebelah kanan, tidak ada waktu yang dikhususkan baginya, hanya berdasarkan panjangnya misai itu. Apabila misai telah panjang guntinglah, iaitu samada menggunting dengan sendiri atau dengan bantuan orang lain kerana telah mencapai maksud tanpa mencemarkan maruah seseorang.

5. Menyimpan janggut: merupakan perkara sunat, demikian dengan cara menyimpan atau meninggalkannya tanpa menggunting, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ibn Umar r.a: sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda: “Bertentanganlah dengan kaum musyrikin, cukurlah misai, dan simpanlah janggut”. (Maka dimakruhkan mencukurnya seperti perbuatan orang-orang asing, dan meninggalkan walau bagaimana sekalipun, makruh mengguntingkannya. Imam Ghazali menyatakan di dalam kitab Al-Ihya’ : “khilaf di kalangan para ulama salaf apabila panjangnya janggut, maka ada yang berpendapat: tidak mengapa memegang janggut dan menggunting selebih dibawahnya, ini dilakukan oleh Ibn Umar kemudian beberapa ulama tabi’in, dan memperelokkannya oleh As-Sya’bi dan Ibn Sirin..) oleh yang demikian harus menggunting janggut berdasarkan ‘Amru bin Syuaib daripada bapanya daripada datuknya: bahawa Nabi SAW menggunting janggutnya daripada bawah dan panjangnya.”

Manakala apabila tumbuh janggut bagi perempuan maka disunatkan mencukurnya, begitu juga misai dan buluan yang tumbuh dibawah mulut.

Diharuskan juga mengurus rambut kepala, disunatkan menyikat dan meletakkan minyak rambut saban hari, dan disunatkan juga menyikat janggut berdasarkan hadis Abu Hurairah r.a. bahawa Nabi SAW bersabda: “sesiapa yang mempunyai rambut maka hendaklah ia memuliakannya”. Dan disunatkan juga membahagikan rambut kepada 2 bahagian di kepala, Diharuskan juga mencukur semua rambut di kepala dan tidak harus sebahagian sahaja. Dimakruhkan mencabut uban berdasarkan hadis ‘Amru bin Syuaib daripada bapanya daripada datuknya daripada Nabi SAW: “janganlah kamu mencabut uban, sesungguhnya ia adalah cahaya orang Islam pada hari qiamat”. Tidak ada perbezaan di antara mencabut buluan janggut atau kepala. Disunatkan juga meletakkan mencelup inai pada uban dengan warna kuning atau merah. Diharamkan mencelup kepala dan janggut dengan pewarna hitam kecuali dengan bertujuan untuk berjihad untuk menggerunkan musuh dan menzahirkan jiwa muda dan kekuatan, maka tidak mengapa dengan niat seperti ini, tanpa menurut nafsu dan syahwat, diharamkan juga menyambung rambut dengan rambut lain samada lelaki mahupun wanita, serta diharamkan bertatu berdasarkan hadis-hadis yang sahih.

6. Memotong kuku: merupakan sunnah, samada lelaki mahupun perempuan, kaki dan tangan. Disunatkan bermula dengan tangan kanan, diikuti tangan kiri, kemudian kaki kanan diikuti kaki kiri. Waktu untuk memotong kuku diiktibarkan ketika panjangnya, iaitu apabila ia panjang maka disunatkan memotongnya. Ianya berbeza berdasarkan keadaan seseorang. Imam Syafie dan para ulama mazhabnya pernah menyatakan sunat memotong kuku, mencabut bulu ketiak dan mencukur ari-ari pada hari jumaat. Disunatkan juga membasuh kuku yang masih kekal selepas memotongnya sebagai menyempurnakan kebersihan.

7. Membasuh sendi-sendi tangan: merupakan sunnah yang bukan hanya tertumpu kepada wuduk sahaja iaitu tiap-tiap pemisah-pemisah jari kerana ianya tempat berkumpulnya segala kotoran. Termasuk juga kotoran-kotoran di sekeliling telinga dan di dalam lubang telinga, kesemuanya perlu dihilangkan dengan basuhan kerana apabila ianya menjadi banyak akan memudaratkan kepada pendengaran. Begitu juga kotoran-kotoran yang di dalam hidung yang melekat di sisi-sisinya serta kotoran yang ada pada badan disebabkan peluh dan habuk.

8. Mencabut bulu ketiak: iaitu pada bahagian bawah di hujung pangkal tangan, samada lelaki mahupun perempuan sunat mencabutnya dengan menghilangkan bulu-buluannya. Diharuskan juga mencukurnya kerana tujuannya adalah membersihkan sehingga tiada lagi kotoran padanya serta menghilangkan bauan daripadanya. Waktu yang disunatkan bercukur adalah selamamana bulu-buluannya panjang berdasarkan perbezaan situasi seseorang itu. Begitu juga disunatkan bermula dengan tangan kanan.

9. Mencukur ari-ari: di dalam hadis digunakan dengan nama istihdad kiasan bagi mencukur ari-ari, iaitu buluan yang tumbuh di sekeliling zakar lelaki dan qubul perempuan atau di bahagian atas kedua-duanya. Merupakan sunnah sepertimana hadis-hadis yang jelas diterangkan sebelumnya. Diharuskan juga mencabut, menggunting atau menghilangkannya dengan alat-alat seperti kapur dan sebagainya. Tetapi yang paling afdal adalah mencukur. Seseorang itu mestilah mencukur dengan sendirinya, oleh itu diharamkan bagi orang lain melakukannya kecuali isterinya sahaja bersama makruh.

10. Al-intidhoh: iaitu menggunakan air sepertimana yang telah warid dari hadis-hadis, iaitu beristinjak dengan air. Hukum bagi istinjak adalah wajib samada membuang air kecil atau besar, tetapi penggunaan air padanya merupakan di antara sunnah-sunnah fitrah, iaitu afdhal daripada batu-batuan dan kertas. Walaubagaimanapun, menghimpunkan di antara kedua-duanya juga adalah lebih afdhal seperti yang telah diperjelaskan sebelumnya.

11. Khitan: hukumnya adalah wajib kepada lelaki dan perempuan berdasarkan sebutan di dalam hadis. Tiada ditegah daripada menyatakan wajib walaupun ianya adalah sunnah fitrah. Terdapat padanya persamaan di dalam dua perkara yang berbeza. Sepertimana firman Allah SWT (Surah An-Nur ayat 33):

“Hendaklah kamu melaksanakan perjanjian itu Dengan mereka jika kamu mengetahui ada sifat-sifat Yang baik pada diri mereka (yang melayakkannya berbuat demikian.”

Menulis itu merupakan sunnah, tetapi mendatangkannya adalah wajib. Begitu juga firman Allah Taala (Surah Al-An’am ayat 141):

“Makanlah dari buahnya ketika ia berbuah, dan keluarkanlah haknya (zakatnya) pada hari memetik atau menuainya”

Makan itu harus, namun melakukannya adalah wajib, begitu juga pelbagai contoh-cohtoh yang terdapat di dalam al-quran dan hadis.

Di antara dalil yang mewajibkannya seperti yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a.: Rasulullah SAW bersabda Saidina Ibrahim telah berkhatan iaitu ketika umurnya 80 tahun. Firman Allah Taala di dalam Al-Quran (surah An-Nahlu ayat 123):

“Hendaklah Engkau menurut ugama Nabi Ibrahim, Yang berdiri teguh di atas jalan Yang benar”

Ini kerana, kalaulah ianya tidak diwajibkan, nescaya baginda tidak akan mendedahkan auratnya. Sekiranya khitan itu sunnah, nescaya tidak akan membuka aurat orang yang diharamkan mendedahkannya. Bahkan syarak memerintah memotong sebahagian anggota yang sempurna, sekiranya ia tidak diwajibkan, nescaya tidak diharuskan.

Bahagian yang diwajibkan berkhatan kepada lelaki iaitu memotong kulit yang menutupi bahagian hasyafah di mana perlu membiarkan hasyafah terdedah ke semuanya. Manakala bahagian perempuan pula ialah sesuatu yang sedikit daripada kulit seumpama balung ayam yang terletak pada bahagian atas tempat keluar air kencing. Disunatkan juga kepada perempuan untuk memendekkannya sahaja tidak sampai kepada potongan semuanya.

Waktu yang diwajibkan berkhatan iaitu selepas baligh, tetapi disunatkan ketika kecil kerana lebih memudahkan. Disunatkan berkhatan pada hari ke-7 daripada kelahiran melainkan sekiranya terdapat keuzuran, maka dilewatkan sehingga sempurna kemungkinan-kemungkinan tersebut. Sekiranya terlewat daripada 7 hari, disunatkan khatan pada hari ke-40, sekiranya terlewat dari tarikh tersebut, disunatkan khatan pada umur 7 tahun.

Sekiranya berlaku kematian sebelum berkhatan, menurut pendapat sahih, tidak perlu dikhatankan si mati. Berkhatan merupakan taklifan, oleh yang demikian taklifan akan terhapus dengan berlakunya kematian. Kanak-kanak yang berkhatan perlu mengupah tukang khatan dengan sumber kewangannya. Sekiranya tiada, maka upah tertanggung kepada waris yang menjaga nafkahnya.

12. Berwangi-wangian: iaitu melumurkan bahan-bahan pewangi, merupakan sunnah, ianya juga merupakan gesaan daripada Rasulullah SAW. Baginda SAW seseorang yang suka sentiasa menerima hadiah berupa wangi-wangian. Oleh itu, makruh bagi mereka yang diberikan pewangi lalu ditolaknya, berdasarkan hadis Abi Hurairah r.a. berkata: aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Sesiapa yang diberikan kepadanya wangi-wangian, maka janganlah ia menolaknya”. Dan daripada Anas r.a. berkata: “Adalah Rasulullah SAW tidak pernah menolak wangi-wangian (yang diberikan).” Disunatkan mengenakan pewangi pada setiap hari.

Disunatkan juga ketika berhias serta mengadap cermin dengan berdoa: “Ya Allah, sebagaimana kau mencantikkan penciptaanku, maka cantikkanlah akhlakku, dan haramkan wajahku dari api nerakamu”. Begitu juga kepada selain yang demikian daripada perkara-perkara sunan fitrah serta adabnya yang termasuk di dalam kesempurnaan akhlak dan amalan-amalan yang mulia.


Rujukan: Al-Quran, Sunan Sittah, Al-Mukamad, Mughni Muhtaj, Majmuk Syarah Muhazzab, Minhaj Syarah Sahih Muslim.

No comments:

Post a Comment