Friday, January 1, 2010

ISMU ALLAHCUPLIKAN INI DIPETIK DARI LAMAN WEB KHALID SAMAD


Ini adalah merupakan rentetan dari isu
yoga yang saya ketengahkan di dalam posting saya semalam. Isu kedua membawa kepada persoalan penggunaan nama Allah oleh yang bukan Islam. Isu ini sebenarnya telah banyak dikupas oleh beberapa pihak. Namun begitu, saya ingin menyentuhnya secara ringkas supaya umum memahami pendirian saya berhubung isu ini.

1. Al-Quran sendiri mempunyai banyak ayat-ayat yang menunjukkan bahawa orang bukan Islam, samada golongan musyrikin, Yahudi mahupun Nasrani menggunakan perkataan ‘Allah’ apabila mereka memaksudkan Tuhan semesta alam. Maka, sekiranya kita ingin menentukan hukum berhubung persoalan ini, Al-Quran adalah rujukan pertama. Sekiranya Al-Quran sendiri mengiyakannya, bagaimana kita hendak menafikannya? Di mana hendak kita simpan ayat-ayat yang mengatakan orang bukan Islam juga menggunakan perkataan Allah untuk memaksudkan Tuhan semesta alam seperti “Wa Kaalatil Yahudu Uzair ibnu Llah” yang bermaksud “Dan berkata orang-orang Yahudi Uzair adalah anak Allah”?

2. Rasulullah (SAW) tidak pernah menghalang penggunaan perkataan Allah oleh orang bukan Islam. Ini adalah kerana Allah adalah Tuhan semesta alam, termasuk Tuhan orang-orang yang kufur terhadapNya. Sekiranya Rasulullah (SAW) tidak melakukan itu, apa sebab kita ingin melakukannya? Kaedah membezakan ‘Allah’ dengan apa yang disembah orang Kuffar dengan menggunakan nama yang khas dan berbeza tidak digunakan Rasulullah (SAW). Tidakkah ada hikmatnya?

3. Perbezaan di antara orang Islam dan orang bukan Islam bukan penggunaan perkataan ‘Allah’ tetapi atas kefahaman sifat-sifat Allah. Islam mengajar ummatnya bahawa Allah itu Esa, tidak beranak dan tidak juga diberanakkan, tiada sekutu dan Allah adalah pemilik nama-nama yang terpuji yang terkandung dalam 99 nama Asma ul Husna. Perbezaan kefahaman inilah yang hendak ditonjolkan dan diperjelaskan, bukan nama yang berbeza.

4. Kesedaran bahawa Allah bukan tuhan orang Islam semata-mata tetapi Tuhan seluruh alam semesta, termasuk orang-orang bukan Islam adalah kefahaman yang tepat. Ini akan memantapkan aqeedah orang Islam sendiri dan menghalang mereka dari mengeluarkan kata-kata, sebagai contoh, “Allah adalah Tuhan orang Islam” dan “Krishna adalah Tuhan orang-orang Hindu” dan sebagainya. Kata-kata sebegini adalah kata-kata yang boleh membawa kepada kekufuran kerana (1) Menghadkan ketuhanan Allah kepada orang Islam sahaja dan (2) Mengiktiraf adanya Tuhan yang lain bagi agama lain.

5. Secara umum, kefahaman ummat Islam adalah bahawa semua manusia percaya Allah adalah Tuhan semesta alam. Ini kita rumuskan dari ayat Al-Ankabut 61,63. Ini diperkukuhkan lagi melalui Ayat Al-A’raf 172: “Alastu biRabbikum? Kaaluu Bala Shahidna” yang bererti “Bukankah Aku (Allah) Tuhan kamu? Mereka semua menjawab Benar dan kami menjadi saksi (akan kebenaran itu)”. Namun ramai menjadi kufur apabila mereka menyengutukanNya dengan yang lain atau meletakkan kepadaNya sifat yang mustahil seperti memerlukan, pelupa, lemah, mempunyai anak dan sebagainya. Sebagai contoh ayat Al-Maaidah 73: La Kad kafaralladzina Kaluu innaLlaha thalithu thalaathah” yang bermaksud: telah menjadi kafir mereka yang mengatakan Allah adalah satu daripada tiga.

6. Perkataan ‘Allah’ seperti yang saya sebut dalam Parlimen tidak merupakan nama peribadi tetapi merupakan perkataan ringkasan dari cantuman ‘Al’ dan ‘ilah’. Ilah atau ‘benda yang disembah dan dipertuhankan’ memang banyak, termasuklah nafsu sendiri yang dipertuhankan sebahagian manusia. ‘Al-Ilah’ yang diringkaskan kepada ‘Allah’ membawa erti ‘Tuhan semesta Alam’. Apabila ini difahami orang Islam, maka mereka akan memahami juga maksud sebenar kalimah syahadah “La ilaha illa Llah” iaitu “Tiada yang dipertuhankan melainkan Tuhan” atau dalam terjemahan bahasa Inggerisnya “There is no god but God” (lower-g and capital-G). Terjemahan Inggeris ini adalah terjemahan rasmi kerajaan Saudi Arabia. Kerajaan Saudi ada juga yang tersimpang dari ajaran Islam dalam beberapa perkara, namun dalam soal ini, ianya merupakan terjemahan yang amat tepat. Namun begitu Zahid Hamidi pasti akan menjawab “Oh, Saudi? Mereka Wahabi!”.

Berdasarkan apa yang disebut di atas, insyaAllah dapat difahami bahawa ada juga manfaatnya kepada ummat Islam sekiranya orang bukan Islam menggunakan perkataan Allah. Ummat Islam akan menjadi lebih jelas berhubung agama mereka sendiri dan persoalan perbezaan Islam dan agama lain dalam konsep keTuhanan. Manfaat inilah yang ingin kita perolehi.

Kedua, yang tidak kurang pentingnya dan perlu kita sedari apa sebenarnya yang diinginkan oleh pihak BN. Mereka ingin menggunakan isu agama untuk melaga-lagakan rakyat Malaysia. Mereka ingin mengambarkan seolah-olah orang bukan Islam menghina Islam dan ummatnya dengan menuntut hak menggunakan perkataan ‘Allah’. Oleh yang demikian, keadaan sebenar perlu diperjelaskan supaya keadaan ini tidak diambil kesempatan oleh mereka.

Ketiga, perbezaan pendapat di antara MP PAS berhubung isu ini hanya dari sudut kebijaksanaan dan siyasah syariiyah. Memandangkan keadaan ‘kejahilan’ ummat Islam sendiri dewasa ini, ada yang khuatir penggunaan perkataan ‘Allah’ oleh yang bukan Islam akan menyebabkan kekeliruan. Pandangan saya pula, ummat Islam sedang dalam kekeliruan. Penjelasan perlu dilakukan supaya dapat dilenyapkan kekeliruan ini. Isu ini membantu kita untuk membuat penjelasan tersebut. Keadaan kejahilan ummat Islam tidak akan lenyap dengan sendirinya. Kita tidak boleh membenarkan kejahilan berterusan juga. Oleh itu, melalui isu ini, penjelasan dapat dilakukan.

Ini sahajalah yang ingin saya nyatakan berhubung persoalan ini. Majlis Syura Ulama’ PAS akan bersidang untuk membincang isu ini. Apa yang diputuskan akan saya terima sebagai pendirian rasmi PAS.

WaLlahu ‘Alam
Khalid Samad

No comments:

Post a Comment